Pust.cz
http://www.pust.cz/forum/

Keď hľadáte pomoc
http://www.pust.cz/forum/viewtopic.php?f=1&t=19
Page 1 of 1

Author:  Rena [ Mon Oct 02, 2006 5:51 pm ]
Post subject:  Keď hľadáte pomoc

Ak hľadáte odpovede na otázky týkajúce sa smrti a umierania, možno nájdete pomoc, pochopenie a zmierenie v knihe výborného psychiatra M. Scott Pecka: Odmítnutí duše (duchovní a lidské perspektivy eutanazie a umírání).
V prvej časti autor rozoberá otázky bolesti (fyzickej aj emocionálnej a možnosti jej tíšenia) a smrti prevažne z medicínskeho hľadiska. Druhá časť sa venuje duchovným otázkam povahy sekularizmu, duše a významu žitia a umierania. V tejto časti autor aj ozrejmuje dôvod, prečo sa kniha volá Odmietnutie duše. Viac ako čokoľvek iné robia z eutanázie tému na vášnivé etické a morálne diskusie práve naše rozdielne predstavy o existencii či neexistencii ľudkej duše.
Tretia časť sa zaoberá predovšetkým právnymi a sociálnymi aspektami eutanázie. Záverom sa vyzdvihuje skutočnosť, že by z náležite vedenej debaty o eutanázii mohla mať veľký úžitok celá civilizácia.

Svojho času mi táto kniha veľmi pomohla. A vlastne pomáha dodnes.

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/