Pust.cz
http://www.pust.cz/forum/

Danielův půst
http://www.pust.cz/forum/viewtopic.php?f=4&t=97
Page 1 of 1

Author:  Mita [ Fri Jul 27, 2007 2:30 pm ]
Post subject:  Danielův půst

Částečný půst
Kromě "normálního" půstu (pouze o vodě) a úplného půstu (bez jídla i bez vody) můžeme v bibli najít i příklady "částečného" půstu.
Nejznámějším příkladem takového půstu je Danielův půst.
*(výraz" částečný" půst je srovnatelný s výrazem "částečně" těhotná :lol: M.)*
Daniel se spolu s dalšími třemi izraelci nechtěl poskvrňovat královskými lahůdkami a vínem (pocházejícími z modloslužeb),
a požádal, aby dostávali k jídlu pouze zeleninu a k pití vodu (Daniel 1,5-12).
Bůh rozhodnutí těchto izraelců (nemít podíl na obětech Babylonským božstvům) požehnal.
Nejen že po této stravě nebyli vyzáblí (naopak, vypadali lépe než ti, kteří si oněch vybraných pokrmů a vína dopřávali),
ale Bůh jim požehnal neobvyklou moudrostí: Daniel 1,17-20:
A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům.

Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nebúkadnesara.
Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Proto stávali před králem.
Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že desetkrát předčí všechny věštce a zaklínače,
kteří byli v celém jeho království.
Celý text : http://musculus.cz/buh/pust.php

Page 1 of 1 All times are UTC
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/