Pust.cz

Server pro učitele půstu
It is currently Fri Jan 19, 2018 1:49 pm

All times are UTC
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 
Author Message
 Post subject: Nikola Tesla
PostPosted: Mon Nov 06, 2006 12:11 am 
Offline

Joined: Fri Oct 20, 2006 8:44 pm
Posts: 131
Location: 80333 Mnichov
Jeho citát :
Today's scientists have substituted mathematics for experiments,
and they wander off through equation after equation,
and eventually build a structure which has no relation to reality.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Nov 06, 2006 1:16 am 
Offline

Joined: Fri Oct 20, 2006 8:44 pm
Posts: 131
Location: 80333 Mnichov
Vchod do říše divů. :arrow: http://free-energy.webpark.cz/ :roll:
Je z čeho vybírat :mrgreen:


Top
 Profile  
 
 Post subject: Životní energie
PostPosted: Mon Nov 06, 2006 1:57 am 
Offline

Joined: Fri Oct 20, 2006 8:44 pm
Posts: 131
Location: 80333 Mnichov
Z knih: "Naše duše umí lítat", M. Bischof a "Tesla World"

Schuhmannovo pole
Tesla se ve svých pracích hodně zabýval tzv. Schuhmannovým polem,
což je vrstva radiačního pole zemského obalu mezi ionosférou a povrchem Země.
Dle Tesly je v téhle vrstvě ukryta energetická matrice (zvaná také "matricí ducha") pro vše živé na této Zemi.

I když žijeme na Zemi v dosahu tohoto pole, nežijeme v souladu s jeho zákonitostmi.
Svým životním stylem jsme se uzavřeli před tímto polem tak, jak se uzavíráme před svým Stvořitelem.

Životní energie
Všechno živé je synchronizováno energií. Tato energie se projevuje na úrovni fyzické (tělo),
emoční (duch), intelektuální (inteligence) a duchovní (duše).
Tyhle dimenze znaly už před tisící léty mnohé kultury.
Životní energie dostala názvy jako: prána (Indie), čchi (Čína), neutrinové moře (P. Dirac), tachyonové pole (Feinberg),
X-force (Eeman), dech života, radiace (Henry Moray), nulová energie, energie gravitačních polí apod.
Filozofie Dálného východu popisuje zdraví živého organismu jako harmonický tok životní síly.
Každá ze čtyř energetických dimenzí je v absolutní harmonii k ostatním.
Harmonizace v jedné energetické rovině se zaznamenává i v ostatních.


Last edited by Mita on Mon Nov 06, 2006 3:06 pm, edited 2 times in total.

Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Nov 06, 2006 2:06 am 
Offline

Joined: Fri Oct 20, 2006 8:44 pm
Posts: 131
Location: 80333 Mnichov
Historické pozadí objevení volné energie
(z knihy "Tesla World")
Tesla proslul objevem střídavého elektrického proudu, který vyvolal průmyslovou revoluci, a také konstrukcí speciálního transformátoru,
který v běžné formě vyvíjel vysokofrekvenční střídavý proud s velmi vysokým elektrickým napětím,
přičemž průtok proudu zůstával nízký (ampéry). Tímto způsobem jsou tzv. Teslovy proudy zcela neškodné pro lidský organismus a díky hloubkovému působení
je možné je aplikovat v medicíně (diatermické vyšetření).

Pro nesčetné množství svých vynálezů v oblasti energie a magnetismu byl Tesla proslulý jako "veliký génius".
Nejrozsáhlejší Teslovy práce, které bohužel dodnes nenašly žádného praktického využití, se týkaly právě oblasti získávání energie a jejího bezdrátového přenosu.

Tesla byl jednoduchý člověk, který se zabýval vynálezy pro dobro všech lidí.
Tohle ale nesedělo tehdejšímu průmyslovému světu, který viděl v Teslových mimořádných objevech v oblasti získávání bezplatné energie, ohrožení svých příjmů.
Když Nikola Tesla ve věku 86 let zemřel, byly jeho objevy a vynálezy z velké části zapomenuty a zdiskreditovány. Jeho plán - zabezpečit bezplatnou energii pro celý svět - byl uložen ad acta.
Do dnešního dne se v téhle věci moc nezměnilo. Mezinárodní koncerny nedopustí průmyslové využití Teslových objevů, aby tím neohrozili svou existenci.

Tesla se nezabýval jenom elektřinou, ale také množstvím jiných forem energie.


Top
 Profile  
 
PostPosted: Mon Feb 19, 2007 11:46 pm 
Offline

Joined: Fri Oct 20, 2006 8:44 pm
Posts: 131
Location: 80333 Mnichov
Volná energie pro všechny
Vše je možné, Tesla si je tím jist. Svět však jeho řešení šťastně nepřijímá. Peníze na náročné výzkumy mají jen obchodníci a obchodníky zajímají jen vynálezy, které lze trvale zpeněžit. A mnohé vynálezy jako rádiově řízená loď v roce 1898 příliš předbíhají dobu. Tesla však cítí zodpovědnost za svět, který stvořil, a za válečná využití svých vynálezů, především radia. Ví, že je schopen přinést světu ještě větší dary, které propojí národy, jež si zatím nerozumí, a přinesou dostatek. Spolu s přenosem elektřiny na dálku pracuje i na generátoru elektřiny z éteru (např. patent č. 685,957), vakua, hyperprostoru či jak ji chcete nazývat. „V celém vesmíru je energie. Je tato energie statická, nebo kinetická? Jestliže je statická, jsou naše naděje marné, a jestliže je kinetická – a my jistě víme, že je to tak – pak je již jen otázkou času, kdy se lidstvu podaří připojit se k vlastnímu koloběhu přírody…Ještě dříve, než přejde několik generací, bude naše stroje pohánět síla, která je k dispozici všude ve vesmíru.“ Většina vynálezů souvisí s principem rezonance – vysílání o jedné frekvenci najde svůj protějšek se stejnou vibrací na dálku – a s elektromagnetickými poli Země.

Zbořit Brooklynský most za pár minut
Když jednoho dne roku 1898 zkouší malý elektromechanický oscilátor, připojí jej k ocelovému pilíři probíhajícímu středem celé budovy. Jako vždy s velkým zaujetím sleduje, jak navazují stále rychleji resonanci nejdříve s jedním a postupně s dalšími předměty v laboratoři, jak se jedny při určitém kmitočtu zastavují a druhé zase dávají do pohybu. Jenže tentokrát se chvění pilířem šíří celým Manhattanem a vibrace jsou tak silné, že praskají skla v oknech a lidé prchají do ulic. Když policejní stanice zjistí, že nejde o zemětřesení, vypraví se s velkou chutí za tím „potrhlým vynálezcem“, na nějž má už nějaký čas spadeno. Tesla přehnaný důsledek svého experimentu nakonec zavčas zaregistruje a důkazy stačí zlikvidovat. Novinářům pak suše řekne, že kdyby se mu zachtělo, mohl by v několika minutách zničit Brooklynský most.

Výjimečný duch ve světě lidí
Nepochopený, zapomenutý podivín. A přesto stvořitel elektrotechnického světa dneška, bez nějž by tu zřejmě nebyla průmyslová velkovýroba, všudypřítomné elektroinstalace a motory, telekomunikace a mediální vysílání. Jaká ironie, když mu roku 1917 chce Americký ústav inženýrů elektrotechniky později s dobrým úmyslem jistého Behrenda dát cenu pojmenovanou podle svého odpůrce a více obchodníka než vynálezce – Edisonovu cenu. „Chcete mi projevit vnější uznání, ale dekorujete jen mou tělesnou schránku, kdežto mého ducha a jeho tvořivé síly, jimž váš ústav vděčí za valnou část základů, na kterých stojí, necháváte zahálet.“ Tesla se nakonec nechá přesvědčit, ale o přestávce opět zmizí. Nikdo nedovede pochopit, jak mohl zmizet člověk o tolik vyšší než většina ostatních, na něhož se navíc soustřeďovala veškerá pozornost. Behrend vyběhne s myšlenkou, že se třeba Nikolovi udělalo nevolno a šel do hotelu. Cestou ale podlehne okamžitému impulsu a zamíří do Bryantova parku. A tam pod stromy ho objeví: Tesla stojí, obklopený holuby, svými miláčky, které tam každý den krmíval…

Smrt v hotelovém pokoji
Tesla umírá 7. ledna 1943 v newyorském hotelu New Yorker, kde léta pobýval. Až do své smrti vylepšoval svou částicovou zbraň (měla působit svazkem iontů a spálit nepřítele) a nijak se tím netajil. Když se o smrti dozví synovec Sava Kosanovič a přispěchá ráno do jeho pokoje, je pryč nejen Nikolovo tělo, ale i velká část poznámek a osobních věcí. Zuří válka a nedávno vzniklá FBI projevuje o Teslovy aktivity nesmírný zájem. Cizinecká policie odnáší i zbytek Teslových věcí. Ty zhodnotil vojenský expert dr. John G. Trump takto: „Jeho myšlenky a snahy za posledních 15 let byly především spekulativního, filozofického a poněkud propagačního charakteru, často spojované s výrobou a bezdrátovým přenosem energie; ovšem neobsahovaly nové, rozumné a funkční principy a metody k realizaci těchto výsledků.“ A co stovky stránek, které podle Savy zmizely ještě předtím?

Odkaz v dnešních dnech
Mizí i tlustý sešit nadepsaný „vláda“. Po skončení druhé světové války se na Pattersonově základně USAF v Ohiu v souvislosti s Teslovou prací objevil tajný „projekt Nick“. Byl štědře financován a měl zřejmě ověřit využitelnost částicových zbraní. Výsledky neznáme. Došlo prý tehdy ke zmizení kopií vynálezcových dokumentů. Až roku 1952 vrací USA Savovi neškodné zbytky strýcova majetku, které lze nyní spatřit v bělehradském Teslově muzeu. Nezůstalo však u projektu Nick a dodnes žijí projekty géniova odkazu. Problém je, že nejsou veřejné a díky univerzalitě Teslových přístrojů nelze spolehlivě určit, k čemu jsou využívány. Zmiňme jen jeden projekt na Aljašce – HAARP (Projekt aktivního výzkumu vysokých frekvencí): území velké jako stát Connecticut skládající se z nekonečné sítě antén. Tato zařízení mají mít schopnost ovlivňovat počasí ve světovém měřítku a vyvolávat extrémní výkyvy. Prý způsobují i občasné přerušení rádiového spojení a ruší mozkové vlny, což se má projevovat nepříjemným hukotem na hranici slyšitelnosti a neurčitými tělesnými potížemi.

zdroj : http://www.rf-hobby.cz/epocha/clanek_fr ... slo=2/2006


Top
 Profile  
 
PostPosted: Tue Feb 20, 2007 12:14 am 
Offline

Joined: Fri Oct 20, 2006 8:44 pm
Posts: 131
Location: 80333 Mnichov
Skalární vlny - Teorie a experimenty

Společnost pro vědecké zkoumání, univerzita Amsterodam, Nizozemí
Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl
(překlad Benem Jansenem z německého originálu do angličtiny)
(překlad Ing. Romanem Fikejzem z anglického překladu do češtiny)

Úvod
Začíná se ukazovat, že skalární vlny, jež normálně zůstávají bez povšimnutí, jsou velmi zajímavé pro praktické použití pro informační a energetické technologie z důvodu jejich zvláštních atributů. Matematické a fyzikální odvození je podporované praktickými experimenty. Demonstracemi lze dokázat:
1. bezdrátový přenos elektrické energie,
2. působení přijímače na vysílač (zpětná vazba),
3. volná energie s účinností až 1000%,
4. přenos skalárních vln rychlostí násobku 1.5x rychlosti světla,
5. neúčinnost Faradayovy klece před průnikem skalárních vln.

Teslovo záření
Zde chci poukázat na mimořádnou vědu pěti experimenty, jejichž výsledky jsou neslučitelné s učebnicí fyziky. V následující krátké přednášce budu prezentovat přenos podélných elektrických vln. Je to historický experiment, protože již o 100 let dříve proslulý experimentální fyzik Nikola Tesla změřil stejné vlnové vlastnosti jako já. Od něho pochází patent ohledně bezdrátového přenosu energie (1900)1. Od té doby, co zjistil, že do přijímače přichází mnohem víc energie, než vysílač vyšle, mluvil o zvětšovacím vysílači. Díky zpětnému účinku na vysílač Tesla zjistil, že našel rezonanci země a že leží podle jeho měření v 12 Hz. Od doby Schumannovy rezonance vln, která se šíří rychlostí světla a leží v 7,8 Hz, Tesla dospěje k závěru, že jeho vlna má rychlost 1.5 krát násobku rychlosti světla 2. Jako zakladatel diatermie (léčebné lokální prohřívání – pozn. překladatele) Tesla již ukázal na biologické účinky, a tím na použití v medicíně. Diatermie dnes nemá nic společného s Teslovým zářením; ta užívá nevhodné vlny a jako následek má stěží lékařský význam. Objev Teslova záření je zamítán a není ani zmíněný v učebnicích. Proto jsou dva důvody. Za prvé, žádná vysoká škola nevlastní přestavěný zvětšovací vysílač. Technologie jednoduše byla příliš drahá a příliš nákladná. Proto výsledky nebyly reprodukované tak, jak to je nutné pro jejich potvrzení. Já jsem rozřešil tento problém použitím moderní elektrotechnicky, dal jsem na místo dřívějšího jiskřiště generátor funkcí a vyměnil vysoké napětí za napětí nízké 2-4 V. Prodávám experiment jako demonstrační soupravu, aby ho bylo možné reprodukovat tak často, jak je to možné. Je to vhodná metoda a za poslední čtyři týdny jsem prodal 50 kusů. Některé univerzity již mohly potvrdit efekty. Odměřené stupně účinnosti leží mezi 500 a 1000 procent. Druhý důvod, proč tento důležitý objev mohl upadnout v zapomnění, lze vidět v chybějícím vhodném popisu pole. Maxwellovy rovnice v každém případě jen popíšou příčné vlny, které ukazují na pole kmitající kolmo ke směru šíření.

zdroj : http://www.fsoft.cz/rf/jcbp/casopis5/c5.htm#P2


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 6 posts ] 

All times are UTC


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group