PUST.CZ
 
 
Úvod
Co je tu? Víra? Náboženství?
Co je půst a co dieta 
Pro ty co se na necítí
Krok po kroku k půstu - startování 
Krok po kroku k Bohu
Kdo ano a kdo ne?? 
Na poušti je nejlépe 
40 denní půst v realitě
45 denní půst v realitě
50 denní půst v realitě
55 denní půst v realitě
60 denní půst v realitě
65 denní půst v realitě
70 denní půst v realitě
75 denní půst v realitě
80+ půst v realitě
365 v tvrdé realitě
Breatharián.eu
Marathon 2004
Pro učitele půstu
Pro žáky půstu
Zpět k jídlu
Názory druhých 
Komu uvěřit?
Poraďte se s 'odborníky'
Víra nebo příroda? 
Zdroje informací
Rychlý start
Video
Diskuze
Pyramidy
Je nás 1000
Žijeme na Zemi
Zázraky se nedějí
Energie zdarma
Smrt - Život - Smrt
Rakovina-devitalizace
Zem z pohledu Sluníčka
Breatharianství
T H E      H U G E     L I F E         E X P E R I E N C E

Pavel Mácha pust.cz

80+
80 skončila, tentokrát to bud krátký report protože vše jsme probrali už   v diskuzi.  Fotky jsou v sekvenci 40 dní rok 2010 40dní rok 1996 a 80 dní 2010 a pokračuji dále. Návrat k normální stravě zatím neplánuji ale poďme popřádku. Jak jsem si řekli v diskuzi, extrémní stavy těla jsou známy jako podvýživa a
obezita. Ti, co se obezitu pokoušejí řešit většinou skončí u jojoefektu a pokud s ním bojují tvrdě, narazí na zdánlivě nepřekonatelnou hranici budhaefektu.

Že tuto hrani lze také překonat, je vidět na tyřetí fotografii vpravo. I přes otevřené čakry je možné donutit tělo spálit tuk tak, aby byla zachována veškerá čistá hmota. Tak jako se z auta dá vypustit voda z chladiče otevřením ventilu, dá  se šankou otevřením "klapky" spustit z těla voda. Jako se dá u auta z olejové vany vypustit  olej po otevření správného výpusti, dá se ztěla spustit tuk také. A světe div se, s rychlostí spouštění je na tom auto i tělo stejně. Z obou voda vyteče mnohem rychleji, než je tomu u oleje/tuku. Není potřeba jíst nějaké léky ani provádět úmorná cvičení.

Rozdíl mezi první a třetí fotkou je 40 dní - tedy druhá polovina z 80/2010. Rychlost spouštění tuku je tak pomalá, že si v mém okolí nikdo ničeho nevšiml. Až fotku později ukážu, jistě budou překvapení :) Zatímco ztrácení vody v půstu je viditelné hned po několika dnech, řízená  ztráta  tuku v průběhu odbourávání budhafektu je nepostřehnutelná i člověkem samým - tedy tím, kdo je sám vykonává. 

Budhaefekt nastává v okamžiku, kdy tělo a čakrální systém je tak čistý a uvolněný, že se dokáže napojovat na vnější výživu bez jakýchkoliv bolestí, nebo ztráty hmotnosti. Fyzicky se to projeví tak že po začetí půstu člověk ani po 40 dnech neztratí víze než 10 procent ze svojí hmotnosti. To znamená, že i tuková zásoba pokud je kvalitní a neobsahuje nečistoty, zůstane v průběhu půstu zachována.

Návod k odsranění budhaefektu není možné poublikovat podobně jako rychlostartovací  jídlo. Předává se ústně z učitele na žáka až potom, kdy učitel uvidí, že je žák schopen tento nástroj používat bezpečně a s nadhledem. Jak bylo uvedeno v dikuzi, najde jej každý hledající. Je možno jej odpozorovat v průběhu půstu, nebo studiem knih o joze.
 
 


 
 

 Homepage

 
Pomůcky na cestu 

Kniha Pust.cz

ISBN
80-239-7782-2
EAN 978-80-239-7782-0
Kde koupit?

Domácí  destilátor

Kde koupit?

Makrobiotika
Zasvěcení do makrobiotiky
Více info

Aeroponie

Více info

Néti nástavec

Více info

Pyramida

Více info


 
Created C 2002