PUST.CZ
 
 
Úvod
Co je tu? Víra? Náboženství?
Co je půst a co dieta 
Pro ty co se na necítí
Krok po kroku k půstu - startování 
Krok po kroku k Bohu
Kdo ano a kdo ne?? 
Na poušti je nejlépe 
40 denní půst v realitě
45 denní půst v realitě
50 denní půst v realitě
55 denní půst v realitě
60 denní půst v realitě
65 denní půst v realitě
70 denní půst v realitě
75 denní půst v realitě
80+ půst v realitě
365 v tvrdé realitě
Breatharián.eu
Marathon 2004
Pro učitele půstu
Pro žáky půstu
Zpět k jídlu
Názory druhých 
Komu uvěřit?
Poraďte se s 'odborníky'
Víra nebo příroda? 
Zdroje informací
Rychlý start
Video
Diskuze
Pyramidy
Je nás 1000
Žijeme na Zemi
Zázraky se nedějí
Energie zdarma
Smrt - Život - Smrt
Rakovina-devitalizace
Zem z pohledu Sluníčka
Breatharianství
T H E      H U G E     L I F E         E X P E R I E N C E

rakovina Pust.cz Server o dlouhodobých půstech

Půst jako devitalizace nádoru

Tato stránka byla žádaná snad 1000 lidmi po delší čas.  Na její vznik však bylo potřeba velké množství času a to proto, aby pohled na věc byl celistvý a opravdu zodpovědný a NIKOMU neuškodil.
Takže situace v CZ: Rakovina v těchto dnech je oficiální řečí  českými lékaři považována za nemoc, kterou lze v vyléčit několika cestami, ale jen a pouze v případě, že byla včas diagnostikována. Jinak řečeno, pacient s rozlezlou rakovinou - metastázemi, se po kontrolní operaci opět zašije a posílá domů zemřít. Poslední dobou diskutovaný "zázrak" doktora  Fortýna který "zemřel" za více než záhadných okolností potom, co mu bylo znemožněno publikovat o své metodě v CZ ale přesto  široce a bez problémů publikoval v Německu. Šlo o lidově řečeno "podvázání" rakovinového nádoru, na které  pan Fortýn přišel úplnou náhodou, když postřelenému člověku zjistil při operaci po průstřelu také rakovinový  nádor blízko průstřelu a prozatím jej podvázal, aby nebujel dál. Nedával mu žádnou šanci na přežití ne kvůli průstřelu, ale kvůli rozlezlé rakovině, na kterou přišel právě kvůli průstřelu. Co se však nestalo, při kontrole po několika týdnech  pan Foltýn zjistil, že podvázaný nádor zmizel. A  co se tedy vlastně v těle pacienta stalo? Rakovina tvořící nádory je chytrým parazitem v těle člověka. Dokáže se obalit vlastním obalem odolným vůči imunitnímu systému člověka tak dokonale, že jej imunitní systém považuje za svůj vlastní orgán a nelikviduje jej. Podvázáním prvotního nádoru  však rakovina tuto vlastnost sebeobrany a zakrytí ztratí,  je záhy imunitním systémem těla objevena a velmi rychle zneškodněna. Po nádoru buď nezůstane ani známka, nebo pouhá sraženina ve formě jizvy-ztvrdlé tkáně v prostoru bývalého nádoru.  Tolik k úvodu a minulosti objevitele metody.

        Praxe v ordinaci a na operačním sále: Byť se mluví o podvázání nádoru, český název je tak trochu dost zavádějící. Správně česky by se mělo říkat devitalizaci  - tedy podvázání neboli přerušení  zdroje! výživy primárního zdroje rakoviny - nádoru. Zdrojem není nic jiného, než cévní  soustava přivádějící do nádoru veškeré potřebné látky k jeho životu - výživu a kyslík. Tedy operačně se přeruší  cesty krve, nervy a  izoluje se látková výměna skrz stěny nádoru. Ano, i stěny v okolí nádoru  je potřeba izolovat, protože velký a silný nádor i po přerušení hlavních přívodů si je schopen na základě přijetí energie z okolních orgánů přes své vlastní stěny (difuzí) doslova nacucat dostatečné množství energie nejen k vlastnímu přežití, ale i k vybudování nových zásobovacích cest. Takto ošetřený nádor na 100% zemře a zmizí z těla. Na 100% však platí pouze v případě, že do těla nebylo zasaženo chemoterapií nebo předcházejícími operacemi - tedy že je neporušený  imunitní systém i když je známo, že je zcela vyčerpaný potácející se na hraně života a smrti. Tolik k praxi v nemocnici.

    Praxe na úřadech: Úřady se vehementně bránily - konkrétně ČLK a MZ - Česká lékařská komora a Ministerstvo zdravotnictví velkému nátlaku lékařů a pacientů, kteří chtěli, aby metoda byla povolena. Úřady se však k věci postavily negativně a zastrašovaly lékaře  různými hrozbami. Nakonec se však našel někdo osvícený, kdo objevil jasnou klauzuli  v Deklaraci Světové zdravotnické asociace, jejíž je Česko členem, spásnou formulku: "Je legální použít jakoukoliv i neověřenou  metodu, pokud bude zachráněn život!" A klauzule dodává: "Pokud byla nevyzkoušená metoda úspěšná, je zapotřebí ihned započít její výzkum tak, aby byla zdokumentována a na základě dokumentace pak byly vytvořeny protokoly pro běžnou praxi." Z toho plyne, že v podstatě neexistuje soudce, který by mohl odsoudit lékaře, který udělá vše proto, aby pacient přežil. Tedy není se čeho bát.

    A propo, špatný je i název - devitalizace/podvázání, protože v podstatě nejde ani o novou metodu z hlediska principu vedení zásahu proti nádoru! Radioterapie, chemoterapie nebo metoda  řezání tkáně laserem dělá v podstatě  to samé - přeruší zdroj výživy a učiní rakovinové buňky neaktivními  - Bohu, žel u těchto metod to není výsledek tak  jistý, jako je tomu u jednoduchého podvázání nádoru. Na to se rádo zapomíná a důvod je zřejmý - na podvázání nádoru stačí lékař začátečník, jehla a kus nitě. Tedy náklady banální. Kdežto ke všemu ostatnímu jsou potřeba nákladná zařízení a drahé léky..   Každý si domyslí odkud vítr vane a komu by moc vadilo, kdyby se zastavila rakovinová továrna.    Úřady sice udělaly  lékařský protokol -  jakýsi postup či manuál, podle kterého se provádí každá operace a pokud ho lékař nedodrží, má v případě problémů pacienta sám těžký problém. Bohu žel, tento protokol byl postavený na zcela nesmyslném základě - povoloval podvázání nádoru pouze v případech, že selhala terapie a mohly být podvazovány pouze sekundární nádory. Tedy výsměch celému principu věci a úmyslné naprogramování neúspěchu. .. Samozřejmě byl po několika operacích bez výsledku protokol pozastaven a nesmělo se podle něj operovat. Opakuji -  jak výše uvedeno, podvázání nádoru je možné jen v případě, pokud není poškozená imunita člověka  chemoterapií nebo mechanickým zásahem v místě nádoru předcházející operací.

A co z toho plyne pro nás na půstu?  Co je lepší? Půst nebo operace? To lze říci přesně, známe - li přesné podmínky:
Podmínky A: Máme pacienta který nevěří v půst ale má pouze nález bez předchozích zásahů lékaře ať mechanicky nebo léky.
Záleží na pacientovi, kterému poskytneme informace o půstu, zda se rozhodne pro lékaře a podvázání nádoru nebo pro půst. Naděje má skoro stejné - vyléčí se, pokud nenastanou komplikace provázející operaci či pooperační stavy.
Podmínky B: Máme pacienta, kterému už se lékaři pokusili pomoci buď neúspěšnou operací ozařováním nebo chemoterapií.
Naději dává pouze půst  a pouze a jen v případě, že  pacient chce opravdu bojovat o záchranu svého holého života. Pokud je pacient se svým osudem již smířen a nevěří, že mu něco pomůže, už mu nepomůže nikdo, byť se jedná o tátu, maminku sestru nebo babičku - nejbližší lidi v rodině.
Podmínky C: Máme pacienta který se nachází v nejhorším stavu - věda narazila na hranice, lékaři poslali pacienta domů zemřít jako beznadějný případ.
Pacient však chce žít a věří v půst jako v poslední záchranu.  Co se stane v  případě? "Půstovní" situace - v podstatě také devitalizace, avšak  ne pouze lokální ale organismu celkově  -  ihned naruší ochranu nádoru - odhalí nádor imunitnímu systému, který si ho "všimne" a ihned zahájí likvidaci nádoru. A  jak jsme si již mnohokrát řekli - jako největší zátěže těla - začne s jeho odstraněním na prvním místě.  Zde opět opakuji potřebu zvýšené opatrnosti, jelikož člověk s několika nádory a mnoha metastázemi nemusí zvládnout odbourání rakoviny na poprvé a může si způsobit samootravu - přetížení ledvin. Tedy je potřeba do rakoviny najíždět postupně a  pokud to vyžadují špatné pocity a velmi tmavá moč nereagující zesvětlením ani na zvýšený přísun destilované vody. Jak je vidět z předcházejícího, psychická situace a jeho touha vyléčit se, je ZÁKLADEM!! úspěchu. Pokud pacienta k půstu donutíte proti jeho vůli například psychickým vydíráním, jak jej máte rádi,  stejně s největší pravděpodobností nemoci podlehne. A pokud se přeci jen uzdraví, stejně si nevezme z předcházející události poučení a nezmění způsob dalšího života. Ocitne se zakrátko na stejném místě se stejným problémem. To, co lékaři většinou ignorují, t.j. duševní a duchovní přístup  člověka k léčbě, musí být v případě aplikace půstu základním! ukazatelem. Léčit hmotu bez zájmu duše a ducha nemá žádný smysl..
Jednoduše závěrem: Z celého rachotu kolem devitalizace rakovinových ložisek  je vidět velmi příjemná věc! Opět se potvrzuje, že ne všichni lékaři jdou jen a pouze po penězích a zaprodají se jako distributoři léků, na kterých člověk pak zůstane závislý po celý zbytek života. Medii probíraný problém devitalizace je krásnou ukázkou dvou táborů lékařů - jedněch, kteří zamítají devitalizaci, druhých kteří ji osahali  a kteří ji věří, nebo ji již vyzkoušeli. A jaká je situace dnes??
To si můžete přečíst na http://www.devitalizace.info/ A ještě jedno téma k zamyšlení: Devitalizace není všelékem - na všechno, ale lze ji použít jen v určitých místech v těle člověka. Dali byste si podvázat mozek nebo plíce??? :)
Závěr: Podvázat - devitalizovat se dá každá choroba - neexistuje žádná choroba, na kterou to neplatí.  To, co je potřeba podvázat, není žádný hmotný orgán, ale myšlenka na jídlo. O člověku schopném podvázat myšlenku na jídlo říkáme, že se postí a nazýváme jej půstařem :) .
 
 

 Homepage

 
Pomůcky na cestu 

Kniha Pust.cz

ISBN
80-239-7782-2
EAN 978-80-239-7782-0
Kde koupit?

Domácí  destilátor

Kde koupit?

Makrobiotika
Zasvěcení do makrobiotiky
Více info

Aeroponie

Více info

Néti nástavec

Více info

Pyramida

Více info


 
Created C 2002