PUST.CZ
 
 
Úvod
Co je tu? Víra? Náboženství?
Co je půst a co dieta 
Pro ty co se na necítí
Krok po kroku k půstu - startování 
Krok po kroku k Bohu
Kdo ano a kdo ne?? 
Na poušti je nejlépe 
40 denní půst v realitě
45 denní půst v realitě
50 denní půst v realitě
55 denní půst v realitě
60 denní půst v realitě
65 denní půst v realitě
70 denní půst v realitě
75 denní půst v realitě
80+ půst v realitě
365 v tvrdé realitě
Breatharián.eu
Marathon 2004
Pro učitele půstu
Pro žáky půstu
Zpět k jídlu
Názory druhých 
Komu uvěřit?
Poraďte se s 'odborníky'
Víra nebo příroda? 
Zdroje informací
Rychlý start
Video
Diskuze
Pyramidy
Je nás 1000
Žijeme na Zemi
Zázraky se nedějí
Energie zdarma
Smrt - Život - Smrt
Rakovina-devitalizace
Zem z pohledu Sluníčka
Breatharianství
T H E      H U G E     L I F E         E X P E R I E N C E

Dloudobe pusty Fasting Breatharian Rakovina léčení  

Několik slov úvodem.
       Na cestě ke štastnému a spokojenému životu, se v oblasti půstu musí každý kontrolovat sám. Minulý rok opět potvrdil, že k opravdovému započetí půstu je potřeba nejdříve obrovské touhy po čistotě a pak samozřejmě teorie. Oblast teorie byla do podzimu nejasnou mozaikou seskládanou z knih několika známých autorů s často protichůdnými názory které jen potvrzují, že s půstem mají jen malé anebo dokonce žádné zkušenosti. Zde jasně platí Zákon: Ten, kdo se nikdy nepostil, nemá právo půstu nikoho učit. Riskuje tím poškození zdraví druhého člověka a samozřejmě negtivní zatížení vlastní karmy. 

     Tento problém z počátku vyrovnávala stará diskuze začátečníků půstu, na níž bylo jasně vidět, že přesné informace zcela chybí. Záhy se rozrostla raketovou rychlostí, stala se nepřehlednou a odrazovala začátečníky. Požadavky mnoha zájemců  půst zněly jasně: Chce to knihu s jasným a uceleným návodem v jedné polovině a řádně zpracovanou o nepotřebné příspěvky očištěnou starou diskuzi v polovině druhé. Světlo Světa kniha spatřila na podzim 2006 a tímto zároveň musím poděkovat hlavně slečně Veronice za obrovskou práci v průběhu přípravy knihy. Stejně tak musím poděkovat lidem, kteří iniciativně ujali  distribuce knihy bez toho, abych je vůbec o to požádal. Děkuji všem 1000x !

      Vraťme se však k půstu. Prošlý rok se vvyíjel přesně podle logiky v návaznosti na minulé roky. Půstaři, kteří začali v dobách začátků tohoto serveru dnes v pohodě dosahují 40tek, velkých pokroků v duševním a duchovním vývoji a učí půstu lidi ve svém okolí. Nic však není jen bílé, logicky začala narůstat i negativní stránka přístupu k půstu a to od  lidí, kteří nemají dostatek sil k dodržení kalendáře. Zpočátku zkoušeli podlomit důvěru k půstu na diskuzi zde, ale když byli bez pardonu vykázáni, začali se scházet na jiných serverech s podobnou tématikou a společně napadat základní kořeny půstu jako je destilka, žádná potrava, kalendář, moje názory, názory zdejších velmi šikovných učitelů. Takto se vzájemně ujištují na cestě ke dnu, že diety, různé přípravky a často dokonce i léky jsou dostačujícím prostředkem k očištění těla. Nicméně musím konstatovat, že někteří "smazaní" se včas vzpamatují a na naši diskuzi se vracejí. Ti slušnější napíší sorry, zkusil jsem jiné věci, poopravil jsme si názor, nezlob se, jsem zpět. Ti méně slušní opět diskutují pod jiným nickem v naději, že si toho nevšimnu  a ještě se s tím vytahují na jiných diskuzích jak mě obešli. Nekomentuji ani nezasahuji. Kdo se vrátí a začne se chovat slušně a v  souladu s pravidly tohoto serveru, je opět vítán. To, jak se každý chová, je také každého věc. Základům etiky a slušného chování se má každý naučit od rodičů. Slušelo by se říci i ve škole, ale to už dnes Bohu žel neplatí. Duševní a duchovní vedení v dnešních školách je pod bodem mrazu a školy působí opačným směrem. 

     U skupinek, které se grupují na jiných serverech, jsme si všiml jednoho stále více bujícího jevu. Hromadí se nám teoretici. Buď nezkusili ani jeden den, nebo skončili půst s velkými problémy hned v začátcích. To je vedlo k závěru, že mají za sebou málo teorie a nejdříve musí studovat dále. Tento závěr je falešný. Je to nasměrování sebe sama na špatnou cestu Je potřeba praktikovat. Nic vív nic míň - zde je pro lepší pochopení popis obrazem:  Slovo půst, zaměníme za slovo "housle". Člověk  se rozhode, že se naučí hrát na housle. Koupí si spoustu literatury a přečte si o houslích vše. Jak se vyrábějí, z čeho jsou vyrobeny, jaké jsou nejlepší značky až v závěru dojde k jasným návodům na první jednoduchá cvičení. Koupí si housle a tímto skončí. Občas otevře futro, prohlédne si je a zas je zavře, popřípadě touhu učit se vzdá hned po prvních neúspěšných krůčcích.

     Zaměňme půst ještě jednou, tentokrát za "tělo" a podívejme se z další strany. Půst naučí člověka se 100% účinností ovládat nejdokonalejší hudební nástroj - vlastní tělo. Umožní člověku doslova ukrást si svoje  tělo zpět z rukou lékařových, spravit jej a pak na něj krásně hrát. Tělo má sedm základních strun a přes tři stovky pomocných. Na sedm strun se člověk naučí hrát po sedmi dnech, zbyle tři stovky mu pak jsou ukázány v 21 den půstu a na ty se naučí hrát cestou do 40tky. Krásný zvuk, ba přímo harmonie, kterou pak tělo vyzařuje do svého okolí. Harmonii navenek   zahlédne jen dobrý pozorovatel, ale plnou silou jej slyší duše a duch v těle žijící. 

     Sumasumárum: Vyšla kniha, nedostatek kvalitní teorie je tím pádem tabu. Bez diskuze, je ta nejlepší kniha o půstu, jaká vůbec v Česku vyšla. Toto není vytahování se, toto je poděkování za kvalitní příspěvky všem diskutujícím, jejichž příspěvky jsem do knihy zařadil. Není to jen moje práce. Bez diskuze v druhé polovině knihy by suchá teorie v první polovině neměla ani z poloviny takovou váhu, jako má teď. Je to jasné a kompaktní podání systému, který 100% funguje a kdo jej vyzkouší, jistě tato slova jen potvrdí. Z vše uvedeného také plyne, že na "housle"je možné se začít  učit bez jakékoliv teorie ihned za doprovodu dobrého učitele - nejlépe virtuosa. Vzít housle do ruky a začít první tahy smyčcem za dozoru dobrého učitele však vyžaduje obrovskou důvěru žáka v učitele. Zjistit zda učitel houslí je virtuosem, je stejně tak jednoduché z jeho minulosti  jako je tomu u učitele půstu. Virtuozem půstu je člověk, který má 40. 

     Tečka a bez diskuze, lépe řečeno, v diskuzi už je takových učitelů dost.  Závěrem jen zopakuji jediné přikázání tohoto serveru - dodržujte Zákon. Pokud chcete za Zákon jiné slovo, pak logika, Bůh, Pravda a další podobná slova, jsou správným ekvivalentem Zákona, podle nějž funguje celý vesmír. Tak ještě jednou vše nej !  P. 
 

 


 

 Homepage

 
Pomůcky na cestu 

Kniha Pust.cz

ISBN
80-239-7782-2
EAN 978-80-239-7782-0
Kde koupit?

Domácí  destilátor

Kde koupit?

Makrobiotika
Zasvěcení do makrobiotiky
Více info

Aeroponie

Více info

Néti nástavec

Více info

Pyramida

Více info


 
Created C 2002